loading...

iranianweb

iranianweb

بازدید : 464
11 زمان : 1399:2

زماني بود كه براي خريد كفش , شلواري كه دوست داشتيد با آن ست نمائيد را مي بايست مي‌پوشيديد و حتما جوراب نيز پايتان ميكرديد تا كفش عالي پايتان برود! البته اين دوست اينجانب چه بسا مطمئنم شلواركش نيز عوض نكرده و سايز كفش نيز آزمون نكرده و خريدش را انجام داده! و جالب‌تر اين‌كه خريد خيلي خير نيز كرده!

مي‌دانستيد كه‌اين كاري كه دوست اينجانب كرده به عبارتي بازاريابي اينترنتي است؟ بگذاريد توضيح بدهم . در سال‌هاي اخير , اخلاق خريد مشتري‌ها فرق كرده . چه فرقي؟ خيلي از اشخاص ديگر ترجيح مي دهند كه كارهايشان را آنلاين انجام بدهند : خريد جامه , خوراك , عمليات بانكي و روستا ها مورد اصلي ديگر . اين كار نشان مي دهد كه بازاريابي نوين چقدر وارد زندگي‌مان شده‌است , چه بسا چنانچه خودمان نيز خبر نداشته باشيم!

درحال حاضر بياييد اين مورد را از نگرش يك كسب و كار نگاه كنيم . ديگر ديديم كه چقدر بازاريابي اينترنتي وارد عرصه‌هاي گوناگون زندگي‌مان شده , درسته؟ در حالتي كه كسب و كاري نتواند خودش را با اين تغيير‌و تحول وفق بدهد , به مراتب ديگر از صحنه رقابت حذف خواهد شد . ابدا يك كدام از هدف ها ديجيتال ماركتينگ , آسان‌تر كردن معاش اشخاص است . كسب و كاري كه نتواند اين سهولت را به دست مشتري خودش برساند , ديگر از ديده مشتري مي‌افتد!

پس كسب و امور , با هر اندازه‌اي و با هر فعاليتي حتما بايستي بدانند كه ديجيتال ماركتينگ چه گونه كار مي‌نمايد و شايسته ترين ابزار حاضر در Digital Marketing چه مي باشد تا بتوانند با تكنيك‌هايمطلوب , به مشتريان و مخاطبين خودشان برسند . دقيقا به همين منظور ما به انديشه افتاديم كه‌اين راهنماي جامع بازاريابي ديجيتال را براي شما مهيا كنيم و در آن تمام فرايند جذب , نگهداري و گسترشمشتري و را با استعمال از به روزترين تكنيك‌هاي دنياي ديجيتال ماركتينگ به شما فراگيري بدهيم .

يعني چه مشتريان دنبال داده ها هستند؟
در دنياي بازاريابي اينترنتي , مشتريان در‌پي داده ها هستندبگذاريد توضيح بدهم . در سال‌هاي قبلي , رقابت بازار نسبت به حال حاضر خيلي كمتر بود ; يعني چه؟ يعني يك كالا را يك يا اين كه نهايتا دو كمپانيساخت مي‌كردند . اين در زمينه‌ي سرويس ها نيز درستي مي كند . به همين علت مشتريان گزينه‌هاي متعددي نداشتند و مجبور به خريد بودند . اما شرايط فعلي ممكن است يك كالا يا اين كه چندسرويس ها را 10 تيم ارائه بدهند! به همين بهانه است كه مشتريان قبلي از اين كه خريدي انجام بدهند , تحقيق ميكنند و داده ها به دست آورده را از يكسري لحاظ مقايسه مي‌نمايند : به عنوان مثال بهاكدام مناسب‌تر است , سرويس ها بعد از فروش كدام گروه خوب تر است , يا اين كه چه بسا سايت كدام خوشگل‌تر است! ( آري اين قضيه نيز تاثير متعددي در تجربه استفاده كننده دارد! )

دقيقا همينجاست كه بازاريابي اينترنتي پر رنگ مي‌شود! ابزارها و تكنيك‌هايي كه بازاريابي ديجيتال توصيه مي دهد اين بضاعت را به شما مي دهد كه با به كارگيري از پلتفرم‌هاي متعدد ( نظير شبكه‌هاي اجتماعي ,پست الكرونيكي , تبليغات در گوگل و . . . ) نيز تبليغات نماييد و نيز داده ها متعددي به مشتريان بدهيد تا به شما اعتماد نمايند .

ديجيتال ماركتينگ چه‌طور كار مي‌كند؟
طرز كار ديجيتال ماركتينگهمان اوليه نيز گفتم كه براي اين كه در قضيه كسب و شغل هاي امروزي غالب گرديد حتما بايستي از ديجيتال مارتكتينگ راز دربياوريد . البته چيزي كه نگفتم اين است كه بازاريابي ديجيتال يك مسئله زياد گسترده‌ است ( يعني يك چيز نيست ) . در حقيقت بازاريابي نوين از چندين عنصر گوناگون ساخته شده شده‌است . پس شما در‌صورتي‌كه اين موادسازنده را بشناسيد , در حقيقتبازاريابي اينترنتي را ياد گرفته‌ايد .
تارنما ماركتينگ
اهميت تارنما در بازاريابي ديجيتالهمين نخستين بيان‌كنم كه يك راهكار بازاريابي اينترنتي غالب با يك تارنما زيبا و باصرفه آغاز مي‌شود! اولي تعاملي كه يوزرها با شما دارا‌هستند وب سايت شماست .

نوين

https://yaldadigital.com/

زماني بود كه براي خريد كفش , شلواري كه دوست داشتيد با آن ست نمائيد را مي بايست مي‌پوشيديد و حتما جوراب نيز پايتان ميكرديد تا كفش عالي پايتان برود! البته اين دوست اينجانب چه بسا مطمئنم شلواركش نيز عوض نكرده و سايز كفش نيز آزمون نكرده و خريدش را انجام داده! و جالب‌تر اين‌كه خريد خيلي خير نيز كرده!

مي‌دانستيد كه‌اين كاري كه دوست اينجانب كرده به عبارتي بازاريابي اينترنتي است؟ بگذاريد توضيح بدهم . در سال‌هاي اخير , اخلاق خريد مشتري‌ها فرق كرده . چه فرقي؟ خيلي از اشخاص ديگر ترجيح مي دهند كه كارهايشان را آنلاين انجام بدهند : خريد جامه , خوراك , عمليات بانكي و روستا ها مورد اصلي ديگر . اين كار نشان مي دهد كه بازاريابي نوين چقدر وارد زندگي‌مان شده‌است , چه بسا چنانچه خودمان نيز خبر نداشته باشيم!

درحال حاضر بياييد اين مورد را از نگرش يك كسب و كار نگاه كنيم . ديگر ديديم كه چقدر بازاريابي اينترنتي وارد عرصه‌هاي گوناگون زندگي‌مان شده , درسته؟ در حالتي كه كسب و كاري نتواند خودش را با اين تغيير‌و تحول وفق بدهد , به مراتب ديگر از صحنه رقابت حذف خواهد شد . ابدا يك كدام از هدف ها ديجيتال ماركتينگ , آسان‌تر كردن معاش اشخاص است . كسب و كاري كه نتواند اين سهولت را به دست مشتري خودش برساند , ديگر از ديده مشتري مي‌افتد!

پس كسب و امور , با هر اندازه‌اي و با هر فعاليتي حتما بايستي بدانند كه ديجيتال ماركتينگ چه گونه كار مي‌نمايد و شايسته ترين ابزار حاضر در Digital Marketing چه مي باشد تا بتوانند با تكنيك‌هايمطلوب , به مشتريان و مخاطبين خودشان برسند . دقيقا به همين منظور ما به انديشه افتاديم كه‌اين راهنماي جامع بازاريابي ديجيتال را براي شما مهيا كنيم و در آن تمام فرايند جذب , نگهداري و گسترشمشتري و را با استعمال از به روزترين تكنيك‌هاي دنياي ديجيتال ماركتينگ به شما فراگيري بدهيم .

يعني چه مشتريان دنبال داده ها هستند؟
در دنياي بازاريابي اينترنتي , مشتريان در‌پي داده ها هستندبگذاريد توضيح بدهم . در سال‌هاي قبلي , رقابت بازار نسبت به حال حاضر خيلي كمتر بود ; يعني چه؟ يعني يك كالا را يك يا اين كه نهايتا دو كمپانيساخت مي‌كردند . اين در زمينه‌ي سرويس ها نيز درستي مي كند . به همين علت مشتريان گزينه‌هاي متعددي نداشتند و مجبور به خريد بودند . اما شرايط فعلي ممكن است يك كالا يا اين كه چندسرويس ها را 10 تيم ارائه بدهند! به همين بهانه است كه مشتريان قبلي از اين كه خريدي انجام بدهند , تحقيق ميكنند و داده ها به دست آورده را از يكسري لحاظ مقايسه مي‌نمايند : به عنوان مثال بهاكدام مناسب‌تر است , سرويس ها بعد از فروش كدام گروه خوب تر است , يا اين كه چه بسا سايت كدام خوشگل‌تر است! ( آري اين قضيه نيز تاثير متعددي در تجربه استفاده كننده دارد! )

دقيقا همينجاست كه بازاريابي اينترنتي پر رنگ مي‌شود! ابزارها و تكنيك‌هايي كه بازاريابي ديجيتال توصيه مي دهد اين بضاعت را به شما مي دهد كه با به كارگيري از پلتفرم‌هاي متعدد ( نظير شبكه‌هاي اجتماعي ,پست الكرونيكي , تبليغات در گوگل و . . . ) نيز تبليغات نماييد و نيز داده ها متعددي به مشتريان بدهيد تا به شما اعتماد نمايند .

ديجيتال ماركتينگ چه‌طور كار مي‌كند؟
طرز كار ديجيتال ماركتينگهمان اوليه نيز گفتم كه براي اين كه در قضيه كسب و شغل هاي امروزي غالب گرديد حتما بايستي از ديجيتال مارتكتينگ راز دربياوريد . البته چيزي كه نگفتم اين است كه بازاريابي ديجيتال يك مسئله زياد گسترده‌ است ( يعني يك چيز نيست ) . در حقيقت بازاريابي نوين از چندين عنصر گوناگون ساخته شده شده‌است . پس شما در‌صورتي‌كه اين موادسازنده را بشناسيد , در حقيقتبازاريابي اينترنتي را ياد گرفته‌ايد .
تارنما ماركتينگ
اهميت تارنما در بازاريابي ديجيتالهمين نخستين بيان‌كنم كه يك راهكار بازاريابي اينترنتي غالب با يك تارنما زيبا و باصرفه آغاز مي‌شود! اولي تعاملي كه يوزرها با شما دارا‌هستند وب سايت شماست .

نوين

https://yaldadigital.com/

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 7
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 24
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 3118
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 6802
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 29781
 • بازدید ماه : 125826
 • بازدید سال : 298245
 • بازدید کلی : 298245
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی